Golf

Hede- Vemdalens Golfklubb

Här hittar du priser, information om banan, tävlingar, sponsorer och länk till bokning.

Greenfee

Greenfeepriser 2024

Tävlingar

Information om aktuella och kommande tävlingar

Slope

Slopetabeller för Hede- Vemdalens Golfklubb

Banfakta

Banfakta enligt scorekortet

Banan

Hela banan hål för hål

Boka

Boka banan på MinGolf

Sponsorer

Hede- Vemdalens Golfklubb

Greenfee

Greenfee
Senior 480 kr 300 kr
Junior 280 kr 180 kr
Länsgreenfee
Senior 380 kr 240 kr
Junior 220 kr 140 kr
Utrustning
Golfbil 280 kr 480 Kr 750 kr
Läkarintyg 200 kr 300 kr 500 kr
Bokning av Golfbil - Ring Kansliet 0684-41142
Golfvagn 50 kr / dag Golfset 150 / dag
Rangebollar - endast kortbetalning 30 kr

Ungdom

Ungdom 0-17 år som är fullvärdig medlem i golfklubb tillhörande Jämtland/Härjedalen GDF spelar GRATIS.

Golfhäftet

Gäller alla dagar, halv priset på ordinarie GF. Vi har inga plus-tider så golfhäftet gäller bara vi ett tillfälle per år.
OBS. Gäller ej under tävlingsveckan vecka 30.

PAY and PLAY

Senior 18-hål Heldag aktuell greenfee + 50 kr.
Junior 18-hål Heldag aktuell greenfee + 30 kr.
9-hål aktuell greenfee + 30 kr.

Familj

Vid två fullbetalande vuxna spelar barn under 12 år GRATIS.

Grupper

Minst 12 personer, 15% rabatt på heldagsgreenfee.

Medlemmar

Fullvärdiga medlemmar i Hede-Vemdalen GK samt Klövsjö GK spelar för 300 kr i Greenfee för spel på varandras banor

Medlemmar i Röros Golfklubb spelar på Länsgreenfee på Hede-Vemdalens GK.

Medlemmar i HVGK spelar på reducerad greenfee på Röros GK

Hede- Vemdalens Golfklubb

Tävlingsprogram 2024

6 Juni Flaggolfen Singel slaggolf
20 juni Midsommargolf Foursome 18 hål
28 juni Midnattsgolf Singel 9 hål, slaggolf
10 juli Härjedalens Damtour Damtävling 18 Hål
21 juli ICA Skinkslaget Fyrboll/Bästboll Poängbogey
22 juli
23 Juli Golfhäftet Trophy Greensome
25 juli SKI SHOP Scramble 2 manna Scramble
26 juli Head Golf Open dag 1 2 dagars Eclectic (Singel, poäng )
27 juli Head Golf Open dag 2 2 dagars Eclectic ( Singel, poäng )
10 augusti Klubbmästerskap/Härjedalsmästerskap Singel Slagtävling
17 Augusti Pläjset Open 2 Manna Scramble
Hede- Vemdalens Golfklubb

Slopetabeller

Damer · Par 72

Course Rating  66,6

Slope Rating  120


Handicap Spelhcp
+4.0 - +3.9 −10
+3.8 - +3.0 −9
+2.9 - +2.0 −8
+1.9 - +1.1 −7
+1.0 - +0.1 −6
0.0 - 0.8 −5
0.9 - 1.7 −4
1.8 - 2.7 −3
2.8 - 3.6 −2
3.7 - 4.6 −1
4.7 - 5.5 0
5.6 - 6.4 1
6.5 - 7.4 2
7.5 - 8.3 3
8.4 - 9.3 4
9.4 - 10.2 5
10.3 - 11.2 6
11.3 - 12.1 7
12.2 - 13.0 8
13.1 - 14.0 9
14.1 - 14.9 10
15.0 - 15.9 11
16.0 - 16.8 12
16.9 - 17.7 13
17.8 - 18.7 14
18.8 - 19.6 15
19.7 - 20.6 16
20.7 - 21.5 17
21.6 - 22.5 18
22.6 - 23.4 19
23.5 - 24.3 20
24.4 - 25.3 21
25.4 - 26.2 22
26.3 - 27.2 23
27.3 - 28.1 24
28.2 - 29.0 25
29.1 - 30.0 26
30.1 - 30.9 27
31.0 - 31.9 28
32.0 - 32.8 29
32.9 - 33.8 30
33.9 - 34.7 31
34.8 - 35.6 32
35.7 - 36.6 33
36.7 - 37.5 34
37.6 - 38.5 35
38.6 - 39.4 36
39.5 - 40.3 37
40.4 - 41.3 38
41.4 - 42.2 39
42.3 - 43.2 40
43.3 - 44.1 41
44.2 - 45.1 42
45.2 - 46.0 43
46.1 - 46.9 44
47.0 - 47.9 45
48.0 - 48.8 46
48.9 - 49.8 47
49.9 - 50.7 48
50.8 - 51.6 49
51.7 - 52.6 50
52.7 - 53.5 51
53.6 - 54.0 52

 

Course Rating   71.0

Slope Rating   129


Handicap Spelhcp
+4.0 - +4.0 −5
+3.9 - +3.1 −5
+3.0 - +2.2 −4
+2.1 - +1.4 −3
+1.3 - +0.5 −2
+0.4 - 0.4 −1
0.5 - 1.3 0
1.4 - 2.1 1
2.2 - 3.0 2
3.1 - 3.9 3
4.0 - 4.8 4
4.9 - 5.6 5
5.7 - 6.5 6
6.6 - 7.4 7
7.5 - 8.3 8
8.4 - 9.1 9
9.2 - 10.0 10
10.1 - 10.9 11
11.0 - 11.8 12
11.9 - 12.7 13
12.8 - 13.5 14
13.6 - 14.4 15
14.5 - 15.3 16
15.4 - 16.2 17
16.3 - 17.0 18
17.1 - 17.9 19
18.0 - 18.8 20
18.9 - 19.7 21
19.8 - 20.5 22
20.6 - 21.4 23
21.5 - 22.3 24
22.4 - 23.2 25
23.3 - 24.0 26
24.1 - 24.9 27
25.0 - 25.8 28
25.9 - 26.7 29
26.8 - 27.5 30
27.6 - 28.4 31
28.5 - 29.3 32
29.4 - 30.2 33
30.3 - 31.0 34
31.1 - 31.9 35
32.0 - 32.8 36
32.9 - 33.7 37
33.8 - 34.6 38
34.7 - 35.4 39
35.5 - 36.3 40
36.4 - 37.2 41
37.3 - 38.1 42
38.2 - 38.9 43
39.0 - 39.8 44
39.9 - 40.7 45
40.8 - 41.6 46
41.7 - 42.4 47
42.5 - 43.3 48
43.4 - 44.2 49
44.3 - 45.1 50
45.2 - 45.9 51
46.0 - 46.8 52
46.9 - 47.7 53
47.8 - 48.6 54
48.7 - 49.4 55
49.5 - 50.3 56
50.4 - 51.2 57
51.3 - 52.1 58
52.2 - 52.9 59
53.0 - 53.8 60
53.9 - 54.0 61

Course Rating   77.0

Slope Rating   143


Handicap Spelhcp
+4.0 - +3.6 1
+3.5 - +2.8 2
+2.7 - +2.0 3
+1.9 - +1.2 4
+1.1 - +0.4 5
+0.3 - 0.3 6
0.4 - 1.1 7
1.2 - 1.9 8
2.0 - 2.7 9
2.8 - 3.5 10
3.6 - 4.3 11
4.4 - 5.1 12
5.2 - 5.9 13
6.0 - 6.7 14
6.8 - 7.5 15
7.6 - 8.2 16
8.3 - 9.0 17
9.1 - 9.8 18
9.9 - 10.6 19
10.7 - 11.4 20
11.5 - 12.2 21
12.3 - 13.0 22
13.1 - 13.8 23
13.9 - 14.6 24
14.7 - 15.4 25
15.5 - 16.1 26
16.2 - 16.9 27
17.0 - 17.7 28
17.8 - 18.5 29
18.6 - 19.3 30
19.4 - 20.1 31
20.2 - 20.9 32
21.0 - 21.7 33
21.8 - 22.5 34
22.6 - 23.3 35
23.4 - 24.1 36
24.2 - 24.8 37
24.9 - 25.6 38
25.7 - 26.4 39
26.5 - 27.2 40
27.3 - 28.0 41
28.1 - 28.8 42
28.9 - 29.6 43
29.7 - 30.4 44
30.5 - 31.2 45
31.3 - 32.0 46
32.1 - 32.7 47
32.8 - 33.5 48
33.6 - 34.3 49
34.4 - 35.1 50
35.2 - 35.9 51
36.0 - 36.7 52
36.8 - 37.5 53
37.6 - 38.3 54
38.4 - 39.1 55
39.2 - 39.9 56
40.0 - 40.6 57
40.7 - 41.4 58
41.5 - 42.2 59
42.3 - 43.0 60
43.1 - 43.8 61
43.9 - 44.6 62
44.7 - 45.4 63
45.5 - 46.2 64
46.3 - 47.0 65
47.1 - 47.8 66
47.9 - 48.5 67
48.6 - 49.3 68
49.4 - 50.1 69
50.2 - 50.9 70
51.0 - 51.7 71
51.8 - 52.5 72
52.6 - 53.3 73
53.4 - 54.0 74

Herrar · Par 72

Course Rating  66.1

Slope Rating  117


Handicap  Spelhcp
 +4.0 - +3.5  −10
+3.4 - +2.6  −9
+2.5 - +1.6  −8
+1.5 - +0.6  −7
+0.5 - 0.3 −6
0.4 - 1.3 -5
1.4 - 2.3 -4
2.4 - 3.2 -3
3.3 - 4.2 -2
4.3 - 5.2 -1
5.3 - 6.1 0
6.2 - 7.1 1
7.2 - 8.1 2
8.2 - 9.0 3
9.1 - 10.0 4
10.1 - 11.0 5
11.1 - 11.9 6
12.0 - 12.9 7
13.0 - 13.9 8
14.0 - 14.8 9
14.9 - 15.8 10
15.9 - 16.8 11
16.9 - 17.7 12
17.8 - 18.7 13
18.8 - 19.7 14
19.8 - 20.6 15
20.7 - 21.6 16
21.7 - 22.5 17
22.6 - 23.5 18
23.6 - 24.5 19
24.6 - 25.4 20
25.5 - 26.4 21
26.5 - 27.4 22
27.5 - 28.3 23
28.4 - 29.3 24
29.4 - 30.3 25
30.4 - 31.2 26
31.3 - 32.2 27
32.3 - 33.2 28
33.3 - 34.1 29
34.2 - 35.1 30
35.2 - 36.1 31
36.2 - 37.0 32
37.1 - 38.0 33
38.1 - 39.0 34
39.1 - 39.9 35
40.0 - 40.9 36
41.0 - 41.9 37
42.0 - 42.8 38
42.9 - 43.8 39
43.9 - 44.8 40
44.9 - 45.7 41
45.8 - 46.7 42
46.8 - 47.7 43
47.8 - 48.6 44
48.7 - 49.6 45
49.7 - 50.6 46
50.7 - 51.5 47
47.6 - 48.4 48
52.6 - 53.5 49
53.6 - 54.0 50
50.2 - 51.0 56
51.1 - 51.9 57
52.0 - 52.8 58
52.9 - 53.7 59
53.8 - 54.0 60

Course Rating   71.1

Slope Rating   127


Handicap  Spelhcp
 +4.0 - +3.3  −5
+3.2 - +2.4  −4
+2.3 - +1.5  −3
+1.4 - +0.6  −2
+0.5 - 0.3 −1
0.4 - 1.2 0
1.3 - 2.1 1
2.2 - 3.0 2
3.1 - 3.9 3
4.0 - 4.8 4
4.9 - 5.6 5
5.7 - 6.5 6
6.6 - 7.4 7
7.5 - 8.3 8
8.4 - 9.2 9
9.3 - 10.1 10
10.2 - 11.0 11
11.1 - 11.9 12
12.0 - 12.8 13
12.9 - 13.7 14
13.8 - 14.5 15
14.6 - 15.4 16
15.5 - 16.3 17
16.4 - 17.2 18
17.3 - 18.1 19
18.2 - 19.0 20
19.1 - 19.9 21
20.0 - 20.8 22
20.9 - 21.7 23
21.8 - 22.5 24
22.6 - 23.4 25
23.5 - 24.3 26
24.4 - 25.2 27
25.3 - 26.1 28
26.2 - 27.0 29
27.1 - 27.9 30
28.0 - 28.8 31
28.9 - 29.7 32
29.8 - 30.6 33
30.7 - 31.4 34
31.5 - 32.3 35
32.4 - 33.2 36
33.3 - 34.1 37
34.2 - 35.0 38
35.1 - 35.9 39
36.0 - 36.8 40
36.9 - 37.7 41
37.8 - 38.6 42
38.7 - 39.5 43
39.6 - 40.3 44
40.4 - 41.2 45
41.3 - 42.1 46
42.2 - 43.0 47
43.1 - 43.9 48
44.0 - 44.8 49
44.9 - 45.7 50
45.8 - 46.6 51
46.7 - 47.5 52
47.6 - 48.4 53
48.5 - 49.2 54
49.3 - 50.1 55
50.2 - 51.0 56
51.1 - 51.9 57
52.0 - 52.8 58
52.9 - 53.7 59
53.8 - 54.0 60
Hede- Vemdalens Golfklubb

Banan hål för hål

Banöversikt

Illustrerad bild på hela golfbanan

 

 

Driving Range

Hede- Vemdalens Golfbanas driving range

Driving Rangen är belägen innan ni kommer till stora parkeringen och klubbhuset.

Bollautomat, endast kortbetalning.

Hål 1 Par 5

Illustrerad banguide över hål 1 

Ett inledningshål med mycket golf. Ett relativt lätt utslag kan tyckas med bred fairway, men från tee 58 fångar trädridåerna upp en och annan boll och då blir det svårt att nå green på rätt antal slag. Greenen är skyddad av en damm omedelbart före green som lutar ner mot dammen. 

Hål 2 Par 4

Illustrerad banguide över hål 2

Tro inte dina ögon, det är längre än du tror till dogleg vänster. Lätt inspel på stor green om man ligger rätt, men ligger du till vänster på fairway så år du mask och får oftast offra ett slag för att nå green. 

Hål 3 Par 4

Illustrerad banguide över hål 3

Med en svag dogleg vänster och träddungar både till vänster och höger som skärmar av inspelet, så krävs ett ganska precist utslag helst strax till höger om 150-pinnen. Greenen är stor och ondulerad med en skarp lutning åt vänster så när pinnen står på övre högra delen tappar man en putt om man rullar över kanten. En bunker ligger dold tlll vänster strax före green, men som i alla andra bunkrar så är det låga kanter och bra sand.

 

Hål 4 Par 3

Illustrerad banguide över hål 4

Inga stora problem egentligen och med rätt högt index så finns möjligheter till extrapoäng. Dammen till höger bestraffar en och annan på en boll och hålet kräver ofta mer klubba än man tror.

 

Hål 5 Par 4

Illustrerad banguide över hål 5

Trots att man har oceaner av plats till vänster så hamnar många bollar i den någon av de dammar som finns på höger sida. Ett rakt hål som ska ge en bra par- eller birdiechans om du placerat bollen mitt i banan.

 

Hål 6 Par 5

Illustrerad banguide över hål 6

Den som slår långt kan nå green på två slag, andra behöver fyra då den stora dammen framför green är en riktig bollslukare. Det jättestora buskaget är pricken över i på detta hål. Den försiktige går runt buskaget men når man då inte tillräckligt långt, så har man ett riktigt tufft inspel. 

Hål 7 Par 4

Illustrerad banguide över hål 7

Den som slår långt kan chansa att gå över dammens vänstra del och sedan bara ha en kort wedge in på green. Bäcken framför green och lutningen från green samt out of bounds bortom green gör att inspelet skördar fler offer än man tror när man ser hålet. Men en god birdiechans är det!

Hål 8 Par 3

Illustrerad banguide över hål 8

Hål 8 är sen gammalt känt för två saker: en bäver som tidigare huserade i bäcken från dammen till viken av Ljusnan till höger. Och att det var ett mardrömshål för många med en ridå av björkar precis framför gamla röd tee, som man måste flyga över. Från början bar de små buskar men med tiden blev de stora som hus. Nu är bävern borta och utslaget litet lättare, men fortfarande är det trots sin ringa längd ett par 3-hål som bjuder på svårigheter.

 

Hål 9 Par 4

Illustrerad banguide över hål 9

Banans mest omtalade hål med Ljusnan längs hela högerkanten och en damm till vänster på strategiskt avstånd från tee 58. Statistiken säger att 9 är ett av banans svåraste hål. Ett rakt utslag ger möjlighet att nå green på två slag, men inte många når fram. Greenen vaktas av Ljusnan till höger och en del bollar rulla ner i en liten vik till höger som inte är lätt att se. Därför är det smart att hålla inspelet på den vänstar delen av green. Och just därför står flaggan ofta på den högra udden så man msået gå över viken om man vill gå på flaggan. Out of bounds till vänster och bortom green, men det är sällan i spel. 

 

Hål 10 Par 4

Illustrerad banguide över hål 10

Ett svagt dogleg vänster där hindren utgörs av dammar till höger. Den närmre är i spel för en slicande medelgolfare, den bortre bara för långtslående. Se upp för granen till höger framför green.

 

Hål 11 Par 3

Illustrerad banguide över hål 11

Rätt klubba ger birdiechans.

Här ligger hela greenen ligger öppen, men inramad av en bunker till vänster och träd i sluttningen till höger, så birdien blir lätt en bogey om utslaget inte är rakt.

Hål 12 Par 5

Illustrerad banguide över hål 12

Ett av banans karaktärshål hål, där varje slag bidrar till ett spännande inspel vanligtvis till höger om den stora björken. En bred fairway inbjuder till spel med fairway woods. Greenen skyddas av en bäck som tar hand om ett rullande inspel.

 

Hål 13 Par 4

Illustrerad banguide över hål 13

Dogleg höger. Enligt statistiken är detta ett av banans svåraste hål. Diket till höger slukar bollar p g a markens lutning. Dammen till vänster är skymd av en kulle. Fairway är längre än många tror.

Hål 14 Par 4

Illustrerad banguide över hål 14

En av banans vackratse utsikter från tee med utslaget rakt mot toppen av Sonfjället. Bättre att hålla något vänster än höger.

 

Hål 15 Par 5

Illustrerad banguide över hål 15

Med en bäck till vänster och Out of Bounds till höger i hästhagen, så bjuder hål 15 på en del risker. Skogsdungen efter vägen till höger om green försvårar inspel på två slag, men med en kontrollerad fade kan den långtslående kanske nå in på två.

Området kring tee 48 har rensats upp, trädridån som tidigare gjorde utslag från gul tee onödigt svårt, samt mycket ruff kring tee har tagits bort och en del av diket har fyllts igen. Ruffen och träden gjorde att det var svårt att veta var bollen gick i vattenhindret om man drog åt vänster. Vattenhindret har flyttats ca 5 meter närmare diket, fairway har gjorts bredare och ruffen klipps lägre, några träd har tagits bort längs fairway på vänster sida liksom i dungen framför green.

Hål 16 Par 4

Illustrerad banguide över hål 16

Svag dogleg vänster. En bred fairway gör att drivern tas fram. Sikta mot det röda huset och frestas inte gå för snävt till vänster. Green vaktas av bunkrar och lutar ner mot höger så även med ett bra äge på fairway så kan du bli lurad på paret.

 

Hål 17 Par 3

Illustrerad banguide över hål 17

Inga större svårigheter för dig som slår rakt, men dammen till vänster om green drar till sig många slicar och green lutar kraftigt mot utslaget vilket gör att man måste flyga bollen nästan fram till flaggan. Ett hål som kräver en klubba extra för de flesta. 

Hål 18 Par 4

Illustrerad banguide över hål 18

Ett av banans karaktärshål och ett riktigt spännande avslutningshål med inspel mot den inbäddadde greenen som skyddas av dammar och träd. Statistiken säger att hål 18 varit ett av banans svåraste hål men med förändringarna nedan så är det något lättare att hamna rätt på inspelet.

I samband med att tee 41 och 58 byggts har tee 48 fått en något kortare sträckning, vilket gör det möjligt även för medelgolfaren att nå in på två slag. Jämfört med gamla gul och röd tee så tjänar man nu några meter, vilket gör det möjligt även för bogeyspelaren att nå in på två slag.

Hede- Vemdalens Golfklubb

Banfakta

Banarkitekt

Sune Linde

Banutveckling

9 hål 1992.
18 hål 2004.
Utbyggd 2014 för tee it forward. Många förbättringar i finish och spelbarhet.

Tees

Grästees.
3 tees enligt hektometersystemet:
41, 48, 58(siffran anger antal hundra meter)

Hundar på banan

Ja i koppel.

Bevattning

Automatisk

Greener

Stora greener 650 m² - 800 m², mjukt ondulerade.
Klipphöjd 4 mm normalt.

Fairway

Tät ruff ger bra lie.

Vattenhinder

På samtliga hål utom hål 11 finns vattenhinder
i någon form.

Bunkrar

16 fairwaybunkrar och 17 greenbunkrar.

Layout

Banan har en varierande layout med hålen klart avskilda från varandra.

Driving Range

Ligger vid infarten till banan, 15 mattor.
Bollautomat med kortläsare.

Övningsbunker

Vid övningsområdet mellan driving range och klubbhus

Puttinggreen

Vid klubbhuset

Inspelningsgreen

Vid klubbhuset

  Tees --> T41 T48 T58
Hål Par Index Längd Längd Längd
1 5 7 364 400 481
2 4 5 221 300 320
3 4 3 236 294 339
4 3 11 97 124 161
5 4 13 279 301 350
6 5 15 300 369 456
7 4 9 218 258 308
8 3 17 109 109 130
9 4 1 251 313 365
UT 36 UT 2075 2468 2910
10 4 14 203 277 332
11 3 18 106 106 125
12 5 10 312 391 468
13 4 2 214 260 323
14 4 6 227 268 330
15 5 12 315 357 466
16 4 8 220 282 328
17 3 16 126 138 159
18 4 4 276 288 355
IN 36 IN 1999 2367 2886
S:a 72 UT 4074 4835 5796
Hede- Vemdalens Golfklubb

Sponsorer

Hede-Vemdalens GK riktar även ett stort TACK till alla våra hålfaddrar samt ideella krafter som stöttar klubben.

Är du eller ditt företag intresserade av att på något sätt stötta eller sponsra oss på Hede Vemdalen GK ber vi er kontakta vårt kansli så hjälper vi er vidare.